Objawem utraty pamięci i choroby wstrząs jego charakterystyczny, rozdwojenie jaźni


Utrata pamięci (to - amnezja) może być całkowite lub częściowe, stałe lub czasowe w wypowiedzi postaci. Sprowokować utrata pamięci może w zasadzie każdy silny wstrząs (szok emocjonalny).

Przyczyny utraty pamięci można opisać w dwóch głównych grup, podkreślając przyczyny organiczne i psychologiczne.

W sprawy psychologiczne utraty pamięci psychogenne. Taka amnezja działa jako reakcji tworzenia dysocjacyjną objaw, w którym osoba jest pewna siebie i gałąź z własnego doświadczenia z przeszłości istniejącego głównego nurtu jego świadomości.

W odniesieniu do przyczyn ekologicznych, są związane z bezpośrednim wpływem wywieranego na mózg, takich jak urazy (wstrząs mózgu, etc ..), lub w pewnych zmian morfologicznych nie (na przykład miażdżyca tętnic). Utrata pamięci może być także towarzyszem następujących chorób:

  • padaczkę;
  • schizofrenia;
  • skok;
  • zapalenie opon mózgowych;
  • depresję;
  • Choroba Parkinsona;
  • Choroba Alzheimera i inne.

Spowodować chwilową utratę pamięci może być utrata przytomności, i, ponownie, objawem padaczki jest atak padaczkowy.